Mr & Mrs on the move! 

Facebook Twitter Google Maps E-mail
Home 2toDrive

2toDrive

Het is zover!

2toDrive  Het zogenoemde begeleid rijden is definitief ingevoerd! Jongeren mogen op 17-jarige leeftijd een praktijkexamen B bij het CBR afleggen. Deelnemers aan 2toDrive kunnen dus op 16,5-jarige leeftijd beginnen met rijlessen, theorieles incl. het theorie-examen en mogen daarnaast ook reeds een TTT afleggen. Op de dag nadat je 17 jaar wordt kan je je rijbewijs behalen!

Begeleiderspas

De begeleiderspas kan het beste ruim twee weken voor het CBR-praktijkexamen worden aangevraagd door de kandidaat. Het duurt 10 werkdagen om deze af te geven. Zolang deze pas nog niet is afgegeven, zal de gemeente geen rijbewijs verstrekken aan de jonge bestuurder.

Voor alle duidelijkheid: de jonge bestuurders mogen tot hun 18e verjaardag alleen onder begeleiding van een begeleider/coach die vermeld staat op de aangevraagde begeleiderspas in Nederland autorijden. Indien een bevoegd rijinstructeur als begeleider op wil treden, moet ook hij op de begeleiderspas vermeld staan.

Begeleider

Twee van de eisen van de begeleider of coach is dat de begeleider minimaal 27 jaar oud moet zijn en daarnaast minimaal 5 jaar in het bezit moet zijn van zijn rijbewijs categorie B.

Jongeren zijn zelf verantwoordelijk niet te rijden met een begeleider die onder invloed is van alcohol of drugs. Doen zij dat wel, volgt dezelfde straf als wanneer er zonder begeleider wordt gereden. Namelijk een boete van 100 euro via CJIB, het rijbewijs wordt ingevorderd door politie en ongeldig verklaard door het CBR en er moet er na de 18e verjaardag opnieuw theorie- en praktijkexamen gedaan worden.

Omdat de begeleider geen figuur is volgens de wegenverkeerswet, kan hij niet gedwongen worden mee te werken aan een blaastest. De politie kan echter wel op basis van zicht, reuk en gedrag alcoholgebruik constateren. Ook worden begeleiders van wie het rijbewijs de afgelopen vier jaar ongeldig is verklaard, bijvoorbeeld voor alcohol in het verkeer, niet geaccepteerd op de begeleiderspas.

2toDrive

Vier jaar na de start werd de proef Begeleid Rijden tussentijds geëvalueerd. Bij succes (lees: minder ongelukken bij beginnende bestuurders) is 2toDrive nu definitief ingevoerd.

Wil je in aanmerking komen om vanaf je 17e praktijkexamen te doen?

Zend je gegevens naar info@stamautorijschool.nl of app 06-5351 7885 om je aan te melden voor 2toDrive!