Mr & Mrs on the move! 

Facebook Twitter Google Maps E-mail
Home Leerplan Eindleerdoelen

Eindleerdoelen

De uiteindelijke doelstelling van de opleiding is om op een verkeersveilige, sociaal verantwoorde en milieuvriendelijke manier je rijbewijs te halen voor de personenauto, motor of bromfiets (Cat. B, A of AM).
Dit gebeurt uiteraard in een zo kort mogelijk tijdsbestek!

Doelgroep Leerstof Vernieuwd examen Theorie Wijze van toetsen & evalueren
Hoever ben ik? Exameneisen Leerhulpmiddelen Eindleerdoelen