Mr & Mrs on the move! 

Facebook Twitter Google Maps E-mail
Home Leerplan Vernieuwd examen

Vernieuwd examen

  • zelfstandig rijden op coordinatie. Bijv. volg de borden naar Den Haag
  • clusteropdracht d.m.v aangegeven richting, zelfstandig rijden.
  • rijden naar een vooraf opgegeven adres op navigatie.
  • parkeeropdracht; op eigen inzicht een parkeerplaats zoeken en deze op verantwoorde en verkeersveilige manier parkeren.
  • omkeeropdracht; op eigen inzicht en op een verantwoorde en verkeersveilige manier de auto keren en in tegenovergestelde richting weer verder rijden.
  • stopopdracht; de auto links of rechts van de weg achter een ander voertuig of vaststaand object stilzetten en weer wegrijden.

Doelgroep Leerstof Vernieuwd examen Theorie Wijze van toetsen & evalueren
Hoever ben ik? Exameneisen Leerhulpmiddelen Eindleerdoelen