Mr & Mrs on the move! 

Facebook Twitter Google Maps E-mail
Home Leerplan Wijze van toetsen & evalueren

Wijze van toetsen & evalueren

Tijdens het proces van de praktijk opleiding zal er regelmatig getoetst worden. Dit zal soms vooraf bekend zijn, maar er zullen ook zogenaamde blinde momenten zijn. De theorie zal tijdens de praktijkles ook aan de orde komen. U moet dan denken aan bijvoorbeeld de betekenis van borden, rijprocedures, aanleren van sociaal/milieuvriendelijk gedrag en bediening van het voertuig.

Ik streef er naar dat u zich op uw gemak voelt in de auto, want…een leerling die ontspannen in de auto zit, leert gewoon makkelijk.

Doelgroep Leerstof Vernieuwd examen Theorie Wijze van toetsen & evalueren
Hoever ben ik? Exameneisen Leerhulpmiddelen Eindleerdoelen